barkai rabbi shachar

הרב שחר תגיד לנו קצת על עצמך

שחר קיהן
גיל 37
רב קהילת "מאיר מודיעין" ור"מ בישיבת ההסדר מודיעין
נשוי לרננה
הורים לחמישה ילדים - שמחי בת 9, אוריה בת 7.5, שלם בן 7.5, שילת בת 3, אמונה בת 1.5

למה החלטת להיות רב קהילה?

רבנות קהילה היא אתגר גדול מאד. להיות רב קהילה זו החלטה לא פשוטה. היו לי דילמות רבות בתחילה האם להענות לקהילה ולשמש כרב או לסרב. לבסוף מה שהכריע זה הרצון לפעול למען האחר, למען הנזקק, למען חיזוק התורה, ההלכה ויראת השמיים בקרבנו.

למה החלטת להיות רב קהילה דווקא במודיעין?

הדבר נכון לגבי כל משרת רבנות בארץ ובעולם ועוד יותר נכון לגבי העיר מודיעין. מודיעין מורכבת ברובה מאוכלוסיה מהמעמד הבינוני והגבוה ונראה לכאורה שיש פחות מה להשקיע במקומות כאלו. לכן התפתחו להן קהילות תורניות וגרעינים תורניים דווקא בעיירות הפיתוח. בשנים האחרונות התחילו להבין שדווקא בערים הגדולות יש צורך חזק מאד בחיזוק יראת השמים בקרב כל גווני האוכלוסיה ובביצור מעמדה של ההלכה. העיר מודיעין היא עיר מקסימה עם אנשים נפלאים שבאמת שמחים מאד לשמוע שיעורי תורה ברמה גבוהה ובעמקות רוחנית.

למה הצטרפת לברקאי?

כמובן, שמעבר לענייני ההלכה ויראת השמים רב קהילה נצרך לכלים כיצד להתמודד עם סיטואציות שונות העולות בקהילה שהתשובה להן לאו דווקא נמצאת  בספרי ההלכה. עיסוק במוגנות מינית, בהתמכרויות, בפגועי נפש, ביעוץ זוגי נכון ומכיל אלה הם רק זעיר מזעיר ממה שרב קהילה מתעסק בו בשגרה.

האם הרווחת מברקאי ואם כן איך?

כל הדברים הללו ועוד רבים ואחרים למדנו בהכשרה הארוכה והמרתקת של מרכז ברקאי. אלו הם כלים שלא יסולאו בפז. עמידה נכונה מול קהל, הכרת מורכבות בתחומי הפסיכולוגיה השונים, כלים לגישור ואף יכולת לאיתור בעיות מורכבות כל זאת ועוד למדתי בברקאי ואני אכן מביא תוכן זה לידי ביטוי פעמים רבות בקהילה שלי.

מה החזון לרבנות שלך?

הרבנות עפ"י תפיסת עולמי היא דבר כולל מאד. לא רק בתחום ההלכתי ולא רק בתחום העברת השיעורים, אלא בראש ובראשונה בהנהגת הקהילה, בהובלת הקהילה קדימה מתוך יראת שמים וקדושה, בסיוע לכל נצרך, באהבת כל אדם, בהקשבה לכל אחד ואחת, בהובלת פעילויות תורניות למבוגרים ולנוער ובהבאת כלים לבני הקהילה כיצד להתמודד עם קשיים מסוגים שונים ולהראות כיצד כל הדברים הללו באים מתוך תורה והם חלק בלתי נפרד ממנה.

מה המסר העיקרי שאתה רוצה להעביר לקהילה שלך בתקופת החגים?

המסר העיקרי השנה שברצוני להעביר  לקהילתי הוא - אהבת הריע. החשיבות של אהבת החבר, של אהבת כל האדם, היא גדולה ומהווה בסיס לכל התורה כולה. אלו הן עברות שאין יום הכיפורים מכפר עליהן עד שירצה את חברו. זהו המסר הגדול שברצוני להעביר השנה לקהילתי בפרט ולכל עם ישראל בכלל.

 

השתתף בבנית הארץ

כדי לממש את החזון שלנו ולבנות רבני קהילה שהם מנהיגים קהילתיים, כדי להצליח ולגבש קהילות ברחבי הארץ ולבנות אותן כמוקד של זהות יהודית שיודע לשלב אנשים מכל הסוגים, אנו זקוקים לעזרתכם. אנא תרמו לנו כדי שנוכל לבנות גשר ולחבר קהילות נוספות.

לתרומתך תהיה השפעה ישירה ומיידית על הצלחתנו.

תרמו עכשיו