marriageעשרים ושניים מרבני ברקאי סיימו לאחרונה קורס אופציונלי בן 30 שעות בייעוץ נישואין שניתן על ידי מכללת ינר שבירושלים.  טקס סיום מיוחד התקיים לאחר ההרצאה האחרונה של הקורס בשבוע שעבר במוזיאון בית הרב קוק בירושלים שם קיבלו הרבנים שסיימו את הקורס תעודות ממכללת ינר. התעודות חולקו על ידי סגן שר הביטחון הרב אלי בן דהן ועל ידי הרב הראשי של ירושלים, הרב אריה שטרן.  גם הרב בן דהן וגם הרב שטרן דיבר על חשיבות תפקידו של הרב בסיוע לנישואים. לאחר הטקס, הרבנים קיבלו סיור מודרך במוזיאון בית הרב קוק  על ידי מנהל המוזיאון - הרב יוחנן פריד.

 

השתתף בבנית הארץ

כדי לממש את החזון שלנו ולבנות רבני קהילה שהם מנהיגים קהילתיים, כדי להצליח ולגבש קהילות ברחבי הארץ ולבנות אותן כמוקד של זהות יהודית שיודע לשלב אנשים מכל הסוגים, אנו זקוקים לעזרתכם. אנא תרמו לנו כדי שנוכל לבנות גשר ולחבר קהילות נוספות.

לתרומתך תהיה השפעה ישירה ומיידית על הצלחתנו.

תרמו עכשיו