הכשרה הלכתית עדכנית

ag halach

הרבנים החלו קורס על מצוות חקלאיות בחסות מכון התורה והארץ. הקורס החל עם יום שלם של סמינר בדרום במכון שם ממוקמות החממות הניסיוניות שלהם. חממות אלה משמשות לגידולי ירקות עלווה ללא חרקים כמו גם לקבוע האם סוגים מסוימים של פירות צמחים חדשים אותם המגדלים מעוניינים לגדל בארץ נחשבים על ידי ההלכה כפירות או כירקות.  כאן בתמונה הרבנים מסתכלים על צמחי הגוג'י ברי. אם תותים אלה יוגדרו כפרי על פי ההלכה אזי תאסר תוצרתם למשך שלוש השנים הראשונות בשל איסור התורה של ערלה.  הרבנים שמעו הרצאות מאגרונום המכון, מוטי שומרון, ומנהל המכון, הרב יהודה עמיחי.

לומדים איך לתקשר ב- 2017
ברקאי זוכה למענק מהמשרד לשירותי דת

 

השתתף בבנית הארץ

כדי לממש את החזון שלנו ולבנות רבני קהילה שהם מנהיגים קהילתיים, כדי להצליח ולגבש קהילות ברחבי הארץ ולבנות אותן כמוקד של זהות יהודית שיודע לשלב אנשים מכל הסוגים, אנו זקוקים לעזרתכם. אנא תרמו לנו כדי שנוכל לבנות גשר ולחבר קהילות נוספות.

לתרומתך תהיה השפעה ישירה ומיידית על הצלחתנו.

תרמו עכשיו