הרבנים להתחיל קורס השלישי של הכשרה לליווי הרוחני על שם לואיס פל

2017 rabbis learning אחרי סיום המוצלח של קורס מכוונים הרבנים יתחילו בקורס ליווי רוחני שיסיים ביולי. הרבנים ילמד תחת ההדרכה של הרב יונתן גלס, מלווה רוחני מוסמך בבית חולים בבית חולים הרצוג בירושלים. הרבנים ילמדו את שיטת CPE שיתן להם כלים לעזור למיומני ההקשבה שלהם ויאפשר אותם לעזור לאנשים וזקנים במוסדות רפואייות, בהוספיס ובבתי אבות ובמיוחד לחולים סופניים ולמשפחותיהם. הקורס בשותפות עם ארגון גישה לחיים ונתמך ע״י רבקה גלט לזכר נשמת בעלה, הרב מלווין גלט ז״ל והקרן לזכר הרב ד״ר נתנאל ושירלי פולק ז״ל.

.

לכה דודי לקראת כלה. קבלת שבת מיוחדת תחת אש בציר פי...
לראשונה בישראל רבנים בוגרי מרכז ברקאי עוסקים בנושא...

 

השתתף בבנית הארץ

כדי לממש את החזון שלנו ולבנות רבני קהילה שהם מנהיגים קהילתיים, כדי להצליח ולגבש קהילות ברחבי הארץ ולבנות אותן כמוקד של זהות יהודית שיודע לשלב אנשים מכל הסוגים, אנו זקוקים לעזרתכם. אנא תרמו לנו כדי שנוכל לבנות גשר ולחבר קהילות נוספות.

לתרומתך תהיה השפעה ישירה ומיידית על הצלחתנו.

תרמו עכשיו