הרב רוזנפלד מברקאי מונה לרב היישוב טלמון

הרב זאב רומנפלד, מרבני ארגון ברקאי, נבחר לרב היישוב טלמון בבנימין. באירוע ההכתרה נכחו רב המשטרה ורב היישוב לשעבר רמי ברכיהו, רבנים מיישובי האזור השונים, ונציגות מהנהלת ארגון רבני ברקאי שבו חבר הרב רוזנפלד. בטק ההכתרה גם הוכנס ספר תורה לבית הכנסת המרכזי ביישוב, תרומת הוריו של הרב רונפלד.

מחשבות של רב קהילה מלוד על הפרעות שקרו בעיר
טקס הסיום של המחזור הרביעי של רבני ברקאי

 

השתתף בבנית הארץ

כדי לממש את החזון שלנו ולבנות רבני קהילה שהם מנהיגים קהילתיים, כדי להצליח ולגבש קהילות ברחבי הארץ ולבנות אותן כמוקד של זהות יהודית שיודע לשלב אנשים מכל הסוגים, אנו זקוקים לעזרתכם. אנא תרמו לנו כדי שנוכל לבנות גשר ולחבר קהילות נוספות.

לתרומתך תהיה השפעה ישירה ומיידית על הצלחתנו.

תרמו עכשיו