ניהול זמן

timeרבנים מאוד עסוקים, ובמיוחד רבני מרכז ברקאי... מחוץ לתפקידים שלהם בקהילות יש לכל הרבנים תפקידים אחרים שהם צריכים לעשות כדי לפרנס את משפחתם. בגלל כל הלחץ שמוטל עליהם הם צריכים לדעת איך לנהל את הזמן שלהם נכון. ניהול זמן נכון הרבה פעמים יכול לקבוע הצלחה או כישלון לרב. בגלל חשיבות המיומנות הזה מרכז ברקאי הקדיש יום עיון לרבני מחזור ג' בנושא ניהול זמן. העביר את ההכשרה דני בלונדהיים. דני הוא יועץ ארגוני והוא בעל ניסיון רב ומתמחה בהנחייה בתחומי מיומניות ניהול. הוא מאמין בגישה פרקטית ודוגל בחיבור הלמידה החוויתית למימוש בחיי היום יום. בסופו של ההכשרה אמר אחד מהרבנים "היום הזה היה מהימים החשובים ביותר מתוך שנתיים של לימודים בברקאי. אני מאוד מאמין שאוכל ליישם הכלים שלמדנו היום כדי לנהל את הזמן שלי טוב יותר."

כנס למאות סטודנטים בנושא רבנות וקהילה
אחי נפל בקרב על הנפש שלו

 

השתתף בבנית הארץ

כדי לממש את החזון שלנו ולבנות רבני קהילה שהם מנהיגים קהילתיים, כדי להצליח ולגבש קהילות ברחבי הארץ ולבנות אותן כמוקד של זהות יהודית שיודע לשלב אנשים מכל הסוגים, אנו זקוקים לעזרתכם. אנא תרמו לנו כדי שנוכל לבנות גשר ולחבר קהילות נוספות.

לתרומתך תהיה השפעה ישירה ומיידית על הצלחתנו.

תרמו עכשיו