תמיכה ממשלתית ממשרד לשירותי דת

החודש קיבלנו אישור עבור תמיכה כספית ממשרד לשירותי דת לשנת 2019 במסגרת תקנת ראשי קהילות. ב"ה זו השנה השלישית בה אנחנו נתמכים ע"י משרד לשירותי דת בהתאם לדרישותיו. התמיכה ניתנת לארגון מלווה המקיים פעילות לרבני קהילות. תהליך קבלת התמיכה אושר אחרי מסכת בדיקות רבות ועמידה בתנאי סף רבים, הכוללים הצגת תכנית שנתית, דו"ח ניהול כספי תקין, ודוח פעילות וביצוע שנתי המתאים לקריטריונים של התמיכה. אנו מודים למשרד ולשר הממונה וכן לכל גורמי המשרד. ברקאי במדינת ישראל.

מנהלת משרד חדשה למרכז ברקאי
שביעי: כל ישראל תאומים

 

השתתף בבנית הארץ

כדי לממש את החזון שלנו ולבנות רבני קהילה שהם מנהיגים קהילתיים, כדי להצליח ולגבש קהילות ברחבי הארץ ולבנות אותן כמוקד של זהות יהודית שיודע לשלב אנשים מכל הסוגים, אנו זקוקים לעזרתכם. אנא תרמו לנו כדי שנוכל לבנות גשר ולחבר קהילות נוספות.

לתרומתך תהיה השפעה ישירה ומיידית על הצלחתנו.

תרמו עכשיו