זמן קריאה: דקה ("7 מילים")

"בתוך הראש" של רב קהילה - הרב שחר בוצחק

הפיכת עזרת גברים לעזרת נשים - ר' צבי רייזמן
מקומו של ספר התורה בחיי הקהילה - הרב צבי דוידסון

 

השתתף בבנית הארץ

כדי לממש את החזון שלנו ולבנות רבני קהילה שהם מנהיגים קהילתיים, כדי להצליח ולגבש קהילות ברחבי הארץ ולבנות אותן כמוקד של זהות יהודית שיודע לשלב אנשים מכל הסוגים, אנו זקוקים לעזרתכם. אנא תרמו לנו כדי שנוכל לבנות גשר ולחבר קהילות נוספות.

לתרומתך תהיה השפעה ישירה ומיידית על הצלחתנו.

תרמו עכשיו