זמן קריאה: דקה ("7 מילים")

נסיעה בתלת-אופן בשבת למתקשה בהליכה - הרב ליאור שיליאן

עלייה לתורה של אדם שאינו שומר תו"מ - הרב מתן גולדב...
התגובה הראויה של הרב לזלזול בו - הרב לביא הנדל

 

השתתף בבנית הארץ

כדי לממש את החזון שלנו ולבנות רבני קהילה שהם מנהיגים קהילתיים, כדי להצליח ולגבש קהילות ברחבי הארץ ולבנות אותן כמוקד של זהות יהודית שיודע לשלב אנשים מכל הסוגים, אנו זקוקים לעזרתכם. אנא תרמו לנו כדי שנוכל לבנות גשר ולחבר קהילות נוספות.

לתרומתך תהיה השפעה ישירה ומיידית על הצלחתנו.

תרמו עכשיו