מדוע צריך רב קהילה?

בקהילתנו יש ב"ה גבאי ותיק שדואג לעליות סדרי התפילה ביד רמה (עולים לתורה, חזנים, הכרעה במחלוקות שמתעוררות) וכן קורא בתורה שקורא את הפרשות בצורה נאה ומדוייקת. כמו כן ישנו סבב בין מספר מתפללים להעברת דברי התורה בבית הכנסת (ד"ת קצר בליל שבת ושיעור בשבת בבוקר לאחר התפילה). אם כן, מדוע אנו זקוקים לרב קהילה?!

ישנה דעה רווחת בציבור כי עיקר פעילותו של רב הקהילה הוא להיות "טכנאי ההלכה" של הקהילה: לדאוג לתחזוקת בית הכנסת, לענות על שאלות הלכתיות ולהעביר שיעורים ודרשות, כדוגמת מש"ק הדת בצבא שמחלק תפילין ודואג לקיומם של התפילות בבסיס ולכשרות המזון.

אולם זהו רק תפקידו הבסיסי והצר של הרב ואילו תפקידו העיקרי הוא הנהגה רוחנית. עליו לדעת לדבר, אך לא פחות מכך גם לדעת להקשיב. עליו לרומם את קהילתו ולהתוות להם חזון ודרך, להנחיל לציבור את הערכים בהם הוא דוגל, ובמקביל לזהות את הצרכים המטרידים את בני קהילתו. במיוחד בימינו כשתחושות הניכור והבדידות מתעצמות - על הרב לדאוג לגיבוש הקהילה ולהגברת תשומת הלב לפרט ולמועקותיו תוך חיזוק רגש האכפתיות והאחריות ההדדית. בהתאם לכך רב הקהילה משמש ככתובת לשיחה ולייעוץ במגוון נושאים: זוגיות, אלימות במשפחה, יחסי הורים-ילדים, סכסוכים חברתיים ומשברים אישיים שונים.

על רב קהילה להקדיש את חייו לאנשי קהילתו: בהקשבה ובנוכחות בחייהם, ביצירת "משמעות יהודית" ברגעים הקטנים והגדולים של חיי הפרט והקהילה, בהעצמת בני הקהילה ובפיתוח מערכת של תמיכה וסעד, ובהעשרת אורח החיים היהודי של בני קהילתו.

לשם מילוי תפקיד זה באופן הטוב ביותר, מוטל על הרב להקשיב לדופק החיים של קהילתו, לעקוב אחר המתרחש בה ולחפש נתיבים חדשים ללבבות, גם על ידי הרחבת תפקידי הרבנות והחלתם על שטחים רבים ומגוונים. כמו כן עליו להוות מודל לחיקוי מבחינה ערכית ורוחנית כך שיוכלו להזדהות איתו ולצעוד אחריו.

אם כן, עליו להיות מצד אחד מעורה בקהילה כמה שיותר ומצד שני מוגבה מעט כדי שיוכל להשפיע עליה ולהדריכה. להיות מעורב מחד ומשפיע מאידך.

הרב הוא שליח ציבור הצריך להכיר ולהבין את רחשי הציבור, והכל לאור החזון ותפישת התפקיד עימם הוא מגיע ושבאמצעותם עליו להרים ולדחוף את בני קהילתו, לכן טבעי שהתפקיד ייבנה מתוך תיאום עם בני הקהילה תוך כדי תנועה, מתוך זיהוי הצרכים הייחודים ומטען הציפיות המסוימות של בני הקהילה.

לסיכום, תפקידו של רב הקהילה הינו חשוב ומורכב ביותר, איננו טכני בלבד, ועיקרו הנהגה רוחנית, ניווט והדרכה, ועשוי להשפיע רבות על הקהילה.

 

השתתף בבנית הארץ

כדי לממש את החזון שלנו ולבנות רבני קהילה שהם מנהיגים קהילתיים, כדי להצליח ולגבש קהילות ברחבי הארץ ולבנות אותן כמוקד של זהות יהודית שיודע לשלב אנשים מכל הסוגים, אנו זקוקים לעזרתכם. אנא תרמו לנו כדי שנוכל לבנות גשר ולחבר קהילות נוספות.

לתרומתך תהיה השפעה ישירה ומיידית על הצלחתנו.

תרמו עכשיו