זמן קריאה: דקה ("215 מילים")

אכילת מצות בפסח שני בי"ד או בט"ו

שאלה: 

שלום וברכה. רציתי לשאול בעניין המנהג לאכול מצות בפסח שני ביום י"ד באייר. הרי לכאורה בזמן פסח שני היו אוכלים את המצות בליל ט"ו, ואם כן יותר ראוי לאכול בזמן זה? 

תשובה: 

 שלום רב. צריך לומר שהטעם למנהג אכילת מצות ביום י"ד באייר הוא זכר לקרבן הפסח שהיה קרב ביום י"ד בבין הערביים. אולם השאלה במקומה עומדת, כיון שאת המצות בפסח שני היו אוכלים בליל ט"ו באייר יחד עם קרבן הפסח. אכן יש שכתבו שיש עניין לאכול גם בליל ט"ו וכך מסתבר.

מקורות: 

 ספרי המנהגים שדיברו מעניין זה, ציטטו את דבריו המופלאים של הגאון יעב"ץ בסידורו עמודי שמיים על חודש אייר, שגילו לו מן השמיים שהארת פסח ראשון נמשכת עד פסח שני, ואת המצות שלקחו איתם ממצרים אכלו עד ליל ט"ו. כמו כן בספר דרכי חיים ושלום (תקל"א) ועוד ספרים, הובא שיש עניין לאכול מצות גם בליל ט"ו באייר. והביא מהמנחת אלעזר ממונקאטש שהיה נוהג לאכול גם ביום י"ד שהוא זמן ההקרבה וגם בליל ט"ו שהוא זמן אכילת מצה עם קרבן הפסח (והוסיף לאכילתו גם ביצה מבושלת). ונראה שמנהג העולם לאכול מצה ביום י"ד, כיון שעיקר פסח שני נועד למי שהיה טמא ולא יכל להשתתף באכילת הקרבן בטהרה, וכיון שעיקר פסח שני נועד לאפשרות לאכול בטהרה, הונהג לאכול בזמן תחילת ההקרבה שמורה על אכילת הקרבן דווקא. בברכת ה' עליכם,

בברכה רבה, 

האם בל"ג בעומר נפטר רשב"י ומה זה הילולא
נוסח אמירת לשם יחוד בספירת העומר "לקיים מצות עשה"

 

השתתף בבנית הארץ

כדי לממש את החזון שלנו ולבנות רבני קהילה שהם מנהיגים קהילתיים, כדי להצליח ולגבש קהילות ברחבי הארץ ולבנות אותן כמוקד של זהות יהודית שיודע לשלב אנשים מכל הסוגים, אנו זקוקים לעזרתכם. אנא תרמו לנו כדי שנוכל לבנות גשר ולחבר קהילות נוספות.

לתרומתך תהיה השפעה ישירה ומיידית על הצלחתנו.

תרמו עכשיו