זמן קריאה: דקה ("253 מילים")

בדיקת ושריפת חמץ למי שאינו חוזר לביתו בפסח

שאלה: 

שלום כבוד הרב, אני ואישתי יוצאים מהבית כל חג הפסח להורים, רציתי לדעת מה ההלכה בדיוק לגבי בדיקת חמץ ושריפת חמץ לגבינו, בעיקרון ניקנו את הבית לכבוד פסח ועשינו מכירת חמץ על כל החמץ בבית(לא חמץ גמור אלא כל מיני דברים שנשארו). תודה וחג שמח. 

תשובה: 

 שלום וברכה לשואל היקר! אם הבנתי נכון, אתם נוסעים לאחר ליל י"ד (יום חמישי בלילה) אם כן, את הבדיקה בליל י"ד אתם מקיימים כרגיל עם ברכה, ושורפים את החמץ ביום י"ד כרגיל. כיון שכבר ניקיתם את הבית ואתם לא מתכוונים להישאר בו, יש לבדוק את הבית "בהעברה בעלמא", בזריזות ובלי להתעכב יותר מידי. ובלבד שתקיימו מצוה יקרה זו. לא לשכוח לבדוק את הרכב (אם יש לכם), שגם הוא טעון בדיקה, והוא הדין שאר מקומות שברשותכם ואתם מכניסים לשם חמץ.

מקורות: 

שו"ע (תל"ו א-ג), ומ"ב (סק"ב). וראה שו"ע (תל"ג, י"א) ומ"ב (ס"ק מ"ד) שאפילו ניקה וכיוון לבדוק צריך לחזור ולברך בליל י"ד לאור הנר כתקנת חכמים. לגבי המקומות שכתבתם שמכרתם את החמץ שאינו גמור מקילים שלא לבדוק כלל (שו"ת קניין תורה ח"ג, נ"ג, וארחות רבינו פסח אות כ"ו, ודלא כמ"ב שנראה שנטה להחמיר). וראה שערי תשובה (תל"ג, י"א) שכתב שכיון שמנקים את הבית היטב לפני הבדיקה, יש לעשות את הבדיקה בהעברה בעלמא. וכן כתב בדעת תורה למהרש"ם מברג'אן. ובספר הליכות שלמה (פ"ה, א) כתב שאחרי ניקוי יסודי אין חייבים לבדוק בכל מקום, וכן היה נוהג הגרש"ז אויערבך זצ"ל שהיה שואל כל מקום בעת הבדיקה אם ניקו כראוי. ובנידון השאלה שבני הבית לא נשארים בבית בפסח, יש להקל יותר. בברכת פסח כשר ושמח, 

בברכה רבה, 

טבילה במקוה בערב חג עבור שבת לגברים
חובת בדיקת חמץ על פירורים פחות מכזית

 

השתתף בבנית הארץ

כדי לממש את החזון שלנו ולבנות רבני קהילה שהם מנהיגים קהילתיים, כדי להצליח ולגבש קהילות ברחבי הארץ ולבנות אותן כמוקד של זהות יהודית שיודע לשלב אנשים מכל הסוגים, אנו זקוקים לעזרתכם. אנא תרמו לנו כדי שנוכל לבנות גשר ולחבר קהילות נוספות.

לתרומתך תהיה השפעה ישירה ומיידית על הצלחתנו.

תרמו עכשיו