זמן קריאה: דקה ("210 מילים")

גרמתי למישהו לאכול לא כשר

שאלה: 

גרמתי למישהו לאכול משהו לא כשר. הוא אוכל כשר בדרך כלל ואינו יודע שאכל משהו לא כשר. מה עלי לעשות בכדי לכפר על חטא זה? 

תשובה: 

שלום רב לשואל היקר. אם אכן מדובר באוכל שאינו כשר - הדבר חמור ויש לעשות על כך תשובה. התשובה צריכה להיות באותו עניין, מה שנקרא "תשובת המשקל". כלומר אם נפלנו בעניין הכשרות אנו צריכים להתחזק בנושא זה. ולכן יש להקפיד על אכילת מאכלים כשרים מכאן ולהבא, עבורך, וכן עבור הסובבים אותך. יש לעשות סייגים וגדרים שלא יגרמו לך שוב להכשל ולהכשיל אחרים חלילה. כמו כן כח לימוד התורה גדול לתקן הכל. בעלי המוסר כתבו, שכאשר אדם נופל בעניין מסויים, מוטל עליו ללמוד את ההלכות הקשורות למה שנפל, דרך ספרים או שיעורי תורה וכך ידע לקיים את דבר ה' - זו הלכה, על הצד הטוב ביותר. האם לספר לחבר שהכשלת אותו: יש בכך מספר פרטים שיכולים לשנות את התשובה. באיזה אוכל "לא כשר" מדובר, האם החבר היה אנוס לגמרי באכילת אותו מאכל וכו'. וכיון שיש לבחון את המקרה לגופו ואת ההשלכות שהדבר יכול לגרום לך או לחבר - יש לפנות לרב המקום או ת"ח שאתה מרגיש איתו בנח ולפרוט לפניו את פרטי המקרה. ודאי שתשובתך תתקבל ברצון לפני אדון כל ! תבורך על הכנות ועל הרצון לברר עניין זה. בברכה נאמנה, 

בברכה רבה, 

בישלו רוטב פרווה בסיר בשרי כדי לאוכלו עם גבינה
כתיבת תושב"ע/תושב"כ ושמות הקודש במחברת

 

השתתף בבנית הארץ

כדי לממש את החזון שלנו ולבנות רבני קהילה שהם מנהיגים קהילתיים, כדי להצליח ולגבש קהילות ברחבי הארץ ולבנות אותן כמוקד של זהות יהודית שיודע לשלב אנשים מכל הסוגים, אנו זקוקים לעזרתכם. אנא תרמו לנו כדי שנוכל לבנות גשר ולחבר קהילות נוספות.

לתרומתך תהיה השפעה ישירה ומיידית על הצלחתנו.

תרמו עכשיו