זמן קריאה: דקה ("236 מילים")

השתתפות בחתונה לנוהגים מנהגי אבלות בספירת העומר

שאלה: 

האם מותר להשתתף בחתונה שבני אשכנז נהגו להחמיר במנהגי אבלות על תלמידי רבי עקיבא ובני ספרד מקילים ולהיפך מדובר בחבר טוב? 

תשובה: 

 שלום לשואל היקר. אם הוזמנת לחתונה בימי הספירה ויש לה אישור מהרבנות הראשית, אף אם אתה נוהג בימים אלו מנהגי אבלות – מותר לך להשתתף בחתונה זו, ויש לך בכך מצוה גדולה לשמח את הזוג היקר שחפץ בכך שתשמחו.

מקורות: 

ראה אגרות משה (ח"א או"ח קנ"ט) שנשאל אודות מקרה כזה, וענה: "דודאי המסדר קידושין וכל הקרואים רשאים להיות בחופה של מנהג המחבר, ובחופה של מנהג הרמ"א כי אין האיסור על הקרואים השמחים בהנישואין". משמע שחברים המגיעים לשמח את החתן והכלה אין עליהם את חובת שמירת מנהגי האבילות, והם חלים על המארגנים. לכן במידה והחתונה נערכת כדת משה וישראל, באישור הרבנות, ודאי שמותר לך להשתתף ולשמחם. כמו כן הגרע"י יוסף זצ"ל בשו"ת יבי"א (ח"ה או"ח ל"ח) כתב שמותר לספרדים להשתתף בחתונה הנערכת בל"ג בעומר אף שמנהג בני ספרד לנהוג במנהגי אבלות עד ל"ד בעומר, הטעם להיתר, כיון שניתן לסמוך על פוסקים הסוברים שאדם שלא קיים פריה ורביה מותר לו לשאת אשה בימי הספירה. בנוסף לכך נשאל הגר"י הרצוג זצ"ל הרב הראשי לישראל, בשו"ת היכל יצחק (או"ח נ"ג) ע"י רבני העיר חיפה האם ניתר להתיר נישואין בי"ד אייר, פסח שני, ולהסתמך על מנהג בני העיר טבריה שמתירים לשאת אשה בתאריך זה, והשיב שבמקום צורך גדול אפשר להסתמך על מנהג זה, ובפרט שאחרי חורבן יהדות אירופה ראוי שלא לדחות נישואין.  

בברכה רבה, 

מקלחת בשבת למי שנצרך לכך
בישלו רוטב פרווה בסיר בשרי כדי לאוכלו עם גבינה

 

השתתף בבנית הארץ

כדי לממש את החזון שלנו ולבנות רבני קהילה שהם מנהיגים קהילתיים, כדי להצליח ולגבש קהילות ברחבי הארץ ולבנות אותן כמוקד של זהות יהודית שיודע לשלב אנשים מכל הסוגים, אנו זקוקים לעזרתכם. אנא תרמו לנו כדי שנוכל לבנות גשר ולחבר קהילות נוספות.

לתרומתך תהיה השפעה ישירה ומיידית על הצלחתנו.

תרמו עכשיו