זמן קריאה: דקה ("245 מילים")

חמץ שנמצא לאחר הפסח למי שביטל ומכר חמצו

שאלה: 

 שלום וברכה הרב. מיד לאחר הפסח מצאנו בתוך המקרר סיר שמכיל חמץ גמור (פסטה) שלצערי זה היה מאכל שרצינו לסיים לפני הפסח. האם עברנו על איסור? ביטול ומכירת חמץ עשינו.

תשובה: 

 שלום רב לכבוד השואל. כיון שעשיתם ביטול חמץ לא עברתם על איסור בנידון השאלה. בנוסף כיון שבחוזי המכירה עם הגוי מוסיפים סעיף שהמכירה חלה על כל החמץ שנמצא ברשותכם אם כן החמץ נכלל במכירה.

מקורות: 

שו"ע (תל"א ותל"ב) ומ"ב (שם) וראה ביה"ל (תל"ו, א') שיש מקרים שניתן להסתפק בביטול אף שתקנו גם לבער ובמקרה זה שהיו אנוסים ודאי שהביטול מועיל. אלא שקנסו חכמים שימוש בחמץ לאחר הפסח מכמה טעמים שעלולים ליצור פתח לזלזול בדין חמץ שעבר עליו הפסח וכדומה, ולכן החמץ אסור באכילה והנאה אע"פ שביטלו (תמ"ח, ה') והמ"ב (שם ס"ק כ"ה) הביא פוסקים שמקילים בשימוש כאשר ביטל, והסיק שניתן לסמוך עליהם במקום הפסד מרובה. בכל מקרה במקרה שאין הפסד מרובה כנידון שלנו, החמץ אסור אפילו בהנאה. עם זאת כיון שהיתה מכירה היה מקום להתיר את השימוש לכתחילה כיון שכיום כותבים בחוזים שכל חמצו של האדם נכלל במכירה (אפילו על מניות בבנק וכדומה) וגם מבחינה משפטית הגוי היה יכול לקחת חמץ זה, אולם גם בזה יש להחמיר אם לא שיש הפסד בדבר מכמה טעמים וחששות (כך ההוראה שנמסרה לנו מכמה ת"ח שמבצעים את המכירות הגדולות בפועל). בכל אופן דבר זה עלול לקרות בכל אופן מכאן ולהבא ודאי שיש להזהר ולהמנע שלא להכשל, מומלץ לעשות סימן מיוחד או תזכורת כזו או אחרת כאשר משאירים חמץ סמוך לפסח. בברכה רבה, 

בברכה רבה, 

ישיבת אשה בין שני גברים ולהיפך ועבודה מעורבת
גילוח ותספורת לפני ברית בספירת העומר

 

השתתף בבנית הארץ

כדי לממש את החזון שלנו ולבנות רבני קהילה שהם מנהיגים קהילתיים, כדי להצליח ולגבש קהילות ברחבי הארץ ולבנות אותן כמוקד של זהות יהודית שיודע לשלב אנשים מכל הסוגים, אנו זקוקים לעזרתכם. אנא תרמו לנו כדי שנוכל לבנות גשר ולחבר קהילות נוספות.

לתרומתך תהיה השפעה ישירה ומיידית על הצלחתנו.

תרמו עכשיו