זמן קריאה: דקה ("254 מילים")

להתגלח בסוף השלושים בספירת העומר

שאלה: 

האם מותר להתגלח בימי העומר אם יום ה30 יוצא באמצע ימי ספירת העומר? 

תשובה: 

ראשית כל אנו משתתפים בצערכם. מותר להתגלח במקרה זה אם אין הדבר מפריע כל כך עדיף לחכות ולהתגלח ביום שישי לכבוד שבת (ראה למטה במקורות). 

מקורות: 

מבואר במ"ב תקנ"א ס"ק פ"ז לגבי ימי בין המצרים שאפ' לאשכנזים שנוהגים איסור תספורת כבר מי"ז, מ"מ בנידון השאלה הדין שונה, כדין "תכפוהו אבילות" שיכול להסתפר. כ"כ הט"ז בשם הב"ח. אולם המ"ב סייג בשם הא"ר שאין להקל אלא רק כשחל יום השלושים לאבלות לפני ר"ח אב. ובנידון השאלה הדבר דומה למקרה שיום הל' יוצא לפני ר"ח אב, וא"כ הדבר מותר אפילו לאשכנזים. וכן הסכים רה"י הרב מלמד שליט"א במקרה דומה. ועי' חזו"ע (אבלות ח"ב עמ' רצד) שבשו"ת זרע אמת למד מדברי הב"ח הנ"ל שדין זה שייך אף בספירת העומר. וספירת העומר דינה יותר קל יותר. כמו כן דין גילוח יותר קל מדין תספורת. לכן יש להקל. ועדיף להתגלח בערב שבת כמו שנהגו בני תימן לכתחילה, כיון שזה נעשה לכבוד שבת (בה"ל תקנ"ג, ג') ושכן משמע מהירושלמי. וראה כה"ח (תצ"ג אות ט"ו) שהביא את החילוק של הזרע אמת, שדוקא אם שלמו ימי אבלו בין ר"ח אייר לל"ג בעומר מותר להסתפר, והביא שם שטוב לעשות התרת נדרים על כך (מחזיק ברכה ג' שע"ת ז'). ובאות (שם מ"ח) כתב שלנוהגים לא להסתפר מל"ד עד עצרת ונשלמו ימי אבלותו בימים אלו, לא יסתפר ואם יסתפר אין מוחין בידו (דבר משה א', ל"ב, עיקרי הד"ט כ"א א'). בכל אופן בגילוח יש צד יותר להקל כאמור. המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים. 

בברכה רבה, 

חידוש דברים וברכת שהחיינו בספירת העומר
שימוש בדיעבד במיקרוגל לאחר שכבר הוכשר בחול המועד

 

השתתף בבנית הארץ

כדי לממש את החזון שלנו ולבנות רבני קהילה שהם מנהיגים קהילתיים, כדי להצליח ולגבש קהילות ברחבי הארץ ולבנות אותן כמוקד של זהות יהודית שיודע לשלב אנשים מכל הסוגים, אנו זקוקים לעזרתכם. אנא תרמו לנו כדי שנוכל לבנות גשר ולחבר קהילות נוספות.

לתרומתך תהיה השפעה ישירה ומיידית על הצלחתנו.

תרמו עכשיו