זמן קריאה: דקה ("267 מילים")

מזוזה בקליניקה שבגינת הבית

שאלה: 

 שלום לרב היקר. בנינו חדרון בגינה כמו בית קטן שמיועד להיות קליניקה לאשתי. אנחנו לא מתכוונים לישון שם (רק אם נתקע בלי מקום לאורחים), האם יש לקבוע מזוזה עם ברכה?

תשובה: 

 שלום עליכם. כיון שהחדרון קבוע בגינה ומיועד לאחסון ציוד ולשימוש לצרכי הבית, ואוכלים בו ואתם לא שוללים אפשרות לישון בו- יש לקבוע מזוזה עם ברכה.

מקורות: 

 השו"ע (רפ"ו, י"א) כתב שחנויות שבשווקים פטורות ממזוזה. נחלקו הפוס' בטעם הפטור. לש"ך ע"פ הרמב"ם משום דהוי דירת עראי שאינו יושב שם בקביעות. לדעת הט"ז כיון של נמצאים שם בלילה. ולפת"ש בשם ספר יד קטנה שמדובר על חנויות שהיו מפרקים לאחר יום השוק. וכתב הבא"ח (כי תבא כ"ב) שבחנויות יש לקבוע אך בלי ברכה. וכ"כ בספר חובת הדר (פ"ג, ח') שמאחר שיש מחלוקת הפוס' בטעם הפטור, לכן יקבע בלי ברה משום סב"ל. אולם ראה בהליכו"ע (חלק ח' על דברי הבא"ח שם) שבחנויות שלנו המברך יש לו על מה לסמוך. וז"ל הילקו"י (שובע שמחות א', מזוזה, ל"א): "נראה שמעיקר הדין ראוי לחייב חנויות שבזמנינו במזוזה בברכה, וחומרא בעלמא החמירו שלא לברך, ולכן המברך יש לו על מה שיסמוך".

בנידון שאלתינו, נראה שלכו"ע יש לקבוע בברכה כיון שמלבד האמור לעיל, כאן מדובר בחדרון שנמצא בגינה ומשמש את דיירי הבית, וכן מאחסנים בו ציוד, ומסתמא נמצאים בו ביום ובלילה. בנוסף כתבתם שאם לא יהיה מקום לאורחים כנראה שתארחו אותם שם, ואם כן מדובר על בית דירה של ממש. ונראה שכיוונו בחלק מהדברים לדברי הגר"מ שטרנבוך (תשובות והנהגות א' תרמ"ז) במה שכתב ביחס לשאלה על מקום חניה בחצר למכונית, וכ"כ בשו"ת אז נדברו (ח"ג נ"ח) דלא גרע מבית אוצר וחייב במזוזה. ובעניין הקליניקה ודאי שמחוייב במזוזה עם ברכה.

בברכה רבה, 

מוזיקה במסיבת אירוסין כשיש אבלים
גבאי או בעל קורא שרוצה לעלות לתורה

 

השתתף בבנית הארץ

כדי לממש את החזון שלנו ולבנות רבני קהילה שהם מנהיגים קהילתיים, כדי להצליח ולגבש קהילות ברחבי הארץ ולבנות אותן כמוקד של זהות יהודית שיודע לשלב אנשים מכל הסוגים, אנו זקוקים לעזרתכם. אנא תרמו לנו כדי שנוכל לבנות גשר ולחבר קהילות נוספות.

לתרומתך תהיה השפעה ישירה ומיידית על הצלחתנו.

תרמו עכשיו