זמן קריאה: דקה ("136 מילים")

מזוזה לארון קודש

שאלה: 

היכל ארון ספרי תורה בצורת חדר עם 2 דלתות ומשקוף האם מחוייבים במזוזה! האם אסור לשים מזוזה! ואם ניתן האם נדרש לברך! 

תשובה: 

שלום רב. אין נוהגים לקבוע שם מזוזה, שאין מקום הארון מיועד לדירה וכד' אלא לספר תורה. 

מקורות: 

עי' שו"ע רפ"ו סע' ג' ובס' פתחי מזוזות (שם סק"ט) שבביכנ"ס שיש פטור של קדושה הצריכו בית דירה כדי להתחייב במזוזה. ואינו דומה לאוצר וכד' שאע"פ שאינו גר שם חייב. ואפ' מה שנוהגים לקבוע מזוזה בביכנ"ס, הוא משום שבהרבה ביכנ"ס קובעים לימוד כל היום, ובבית מדרש כתב השו"ע (שם י') שנכון לחוש לדעת הסוברים שבית מדרש חייב במזוזה אך לא יברך עליה (אגב אציין שלדעת הגר"מ אליהו יש לברך כיום על קביעת מזוזה בביכנ"ס כיון שהיום מאכסנים בביכנ"ס ספרים וכד' ולא גרע מבית האוצר, ודלא כילקו"י רפ"ה סע' ס"ג).  

בברכה רבה, 

קרא בתורה ודילג על אות אחת
מוזיקה לועזית באירועים

 

השתתף בבנית הארץ

כדי לממש את החזון שלנו ולבנות רבני קהילה שהם מנהיגים קהילתיים, כדי להצליח ולגבש קהילות ברחבי הארץ ולבנות אותן כמוקד של זהות יהודית שיודע לשלב אנשים מכל הסוגים, אנו זקוקים לעזרתכם. אנא תרמו לנו כדי שנוכל לבנות גשר ולחבר קהילות נוספות.

לתרומתך תהיה השפעה ישירה ומיידית על הצלחתנו.

תרמו עכשיו