זמן קריאה: דקה ("153 מילים")

נזכר לברך ברכת האילנות בר"ח אייר

שאלה: 

חודש טוב לכבוד הרב. נזכרתי שעדיין לא ברכתי ברכת האילנות האם אפשר לברך בשם ומלכות בראש חודש אייר? 

תשובה: 

חודש טוב ומבורך ! כיון שאנו עדיין בל' ניסן - ניתן לברך בשם ומלכות לכל הדעות. 

מקורות: 

 ברכות (מ"ג) שו"ע (רכ"ו, א'). ונחלקו הפוסקים בדברי הגמ' והשו"ע שכתבו "היוצא בימי ניסן". יש אומרים שדוקא בחודש ניסן יש לברך אחרת יברך בלא שם ומלכות (ברכ"י סק"ב, מועד לכל חי, כה"ח סק"א, וכן נראה מדברי המקובלים ע"פ הזוה"ק פרשת בלק קצו). ויש אומרים שניתן לברך בשם ומלכות גם בחודש ניסן כאשר רואה אילנות מלבלבים (ראה מ"ב סק"א שדברי הגמ' והשו"ע "היוצא בימי ניסן" זה לאו דוקא, חיי"א כלל ס"ג ב', קיצושו"ע, ס' א', יחו"ד ח"א, א'. וכך נראה מעוד ראשונים ואחרונים), וכן נראה דעת רוב הפוסקים. מכל מקום בא' של ר"ח אייר ניתן לברך לכו"ע בשם ומלכות כיון שהוא יוצא בל' ניסן (כן נראה פשוט, חסד לאלפים שם). ברכת ה' עליכם,

בברכה רבה, 

כתיבת תושב"ע/תושב"כ ושמות הקודש במחברת
ישיבת אשה בין שני גברים ולהיפך ועבודה מעורבת

 

השתתף בבנית הארץ

כדי לממש את החזון שלנו ולבנות רבני קהילה שהם מנהיגים קהילתיים, כדי להצליח ולגבש קהילות ברחבי הארץ ולבנות אותן כמוקד של זהות יהודית שיודע לשלב אנשים מכל הסוגים, אנו זקוקים לעזרתכם. אנא תרמו לנו כדי שנוכל לבנות גשר ולחבר קהילות נוספות.

לתרומתך תהיה השפעה ישירה ומיידית על הצלחתנו.

תרמו עכשיו