זמן קריאה: דקה ("149 מילים")

ניחום אבלים בחול המועד

שאלה: 

שלום וברכה. דודתי ז"ל נפטרה השבוע, ועשו לה הלויה בתחילת השבוע. רציתי לדעת האם הניחום הוא רק לאחר החג או שהציבור יכול להגיע לנחם בחול המועד? 

תשובה: 

אנו משתתפים בצערכם. אבלות אינה נוהגת בחול המועד מחמת מצות השמחה שיש בו. ואף על פי שאין יושבים שבעה ברגל אלא לאחר המועד, מכל מקום הקרובים והחברים הקרובים יותר באים לנחם. אך לגבי שאר הציבור, המנהג כיום לנחם לאחר הרגל. 

מקורות: 

בשו"ע (או"ח תקמ"ח ד', ויו"ד שצ"ט, א') מבואר שאין חלה אבלות ברגל אלא בצנעה. ובמ"ב (שם סק"ב) ביאר שמצות עשה לשמוח ברגל דוחה אבלות שהוא מצוה של יחיד. ובשו"ע (או"ח שם ו') כתב שבאים חברים לנחמו, ואם עשו כן אין צריכין לנחמו אחר הרגל. וראה פסק"ת (שם) שכיום מנחמים רגיל לאחר הרגל משום שאין נוהגים כיום לנחם בחוה"מ או ביו"ט. וצרור החיים עמ' 100. "יום טוב הוא מלנחם ונחמה קרובה לבוא (שש"כ ס"ה)". בברכה נאמנה, 

בברכה רבה, 

עובד דואר שנצרך לעבוד בחול המועד
הכשרת סיר ורשת מנגל בחול המועד פסח

 

השתתף בבנית הארץ

כדי לממש את החזון שלנו ולבנות רבני קהילה שהם מנהיגים קהילתיים, כדי להצליח ולגבש קהילות ברחבי הארץ ולבנות אותן כמוקד של זהות יהודית שיודע לשלב אנשים מכל הסוגים, אנו זקוקים לעזרתכם. אנא תרמו לנו כדי שנוכל לבנות גשר ולחבר קהילות נוספות.

לתרומתך תהיה השפעה ישירה ומיידית על הצלחתנו.

תרמו עכשיו