2 דקות זמן קריאה ("414 מילים")

נסיעה לחו"ל בשלושת השבועות

שאלה: 

שלום הרב, אח שלי הגדול נסע לטיול אחרי צבא למשך חצי שנה והחלטנו כל האחיות לטוס אליו לכמה זמן כיוון שאנחנו מתגעגעות אליו מאוד. התאריכים היחידים שמצאנו הם במהלך שלושת השבועות. האם אנחנו יכולות לטוס אליו? תודה על שהקדשת מזמנך! 

תשובה: 

 שלום וברכה ! קודם כל תבורכו על האחדות והאחוה המשפחתית העולה בין שורות השאלה. טיסה לחו"ל לצורך גדול שלא ניתן לעשותו בארץ ישראל, כגון לצורך רפואה, מצוה, כיבוד הורים ואחים וכדומה - מותרת. והוא הדין בנידון שאלתכן, שעבורכן קשה נפשית לוותר על היציאה מהארץ עקב הגעגועים לאח היקר. עם זאת אם הדבר עדיין אפשרי עליכם לשקול עד כמה הדבר נחוץ, כיון שלא מדובר באח שגר בחו"ל אלא שהוא נמצא בטיול ודעתו לחזור ב"ה לארצנו הקדושה. במידה והדבר אכן נצרך, עדיף וראוי לתכנן את הטיסה לתאריכים של תחילת בין המצרים, עד ר"ח אב, כיון שהלכות ומנהגי האבלות על חורבן בית המקדש, מתגברים ככל שמתקרבים לתשעה באב.

מקורות: 

 לגבי עצם היציאה מהארץ לחו"ל אף באופן זמני על מנת לחזור כמובן, דנו הפוסקים באריכות מתי אכן הדבר נצרך, במידה והדבר יכול לעזור למנוחת הגוף והנפש, יש שכתבו להתיר (תשובות והנהגות ה' שצ"ג), ובמיוחד אם מצטרף לטיול זה דבר מצוה (שבט הלוי ה' קע"ג, יחוה דעת ה' נ"ז). בשו"ע (תקנ"א, א') הובא דיני האבלות שנוהגים בימים אלו, וככל שמתקרב ט' באב האבלות מחמירה יותר. ניתן לחלק את חומרת האבלות לג' חלקים, מי"ז בתמוז עד ר"ח אב, שבוע שחל בו ט' באב, וט' באב עצמו. ככלל כתבו הפוסקים שכיון שימים אלו מועדים לפורענות, ויש להמנע כמה שיותר מעריכת טיולים שאין בהם צורך מיוחד, והליכה למקומות סכנה, בפרט בט' הימים (חוו"י, מקור חיים סע' י"ד), ואף שיש שכתבו להמנע מלהתענג ולטייל בשפת הים ובנהר בכל ימי בין המצרים (יסוד ושורש העבודה, ובשדי חמד (מערכת בין במצרים א' יא' בשם הגר"ח פלאג'י) הביא שעשו תקנה שלא לטייל בפרדסים ובנהרות ובשפת הימים בימים אלו מחמת המשנה זהירות שצריך לנקוט בימים אלו. אולם מכל מקום מעיקר הדין עד ר"ח אב אין איסור הלכתי בדבר, ואם מדובר בצורך בריאותי מותר אפילו בשבוע שחל בו (יעויין הלכות חג בחג ג', כ"א). ובספר הליכות שלמה (י"ד, ל"ג) כתב שנכון להמנע מלטוס לחו"ל בתשעת הימים, אולם אם מדובר למטרת טיול ואין בכך צורך מיוחד, ודאי שיש להמנע מלטוס לחו"ל בתשעת הימים (אשרי האיש ס"ט, ג'). כמו כן תראו אם היציאה מחו"ל עבור האח, אינה פוגעת חלילה בכיבוד ההורים או במשהו אחר במשפחה הגרעינית, שאז נתוני השאלה יכולים להשתנות. בנוסף נכון להתייעץ עם אדם ת"ח המכיר את כל המשפחה ויוכל לשקול עד כמה הדבר יהיה לתועלת לב' הצדדים. ברכת ה' עליכם !,

בברכה רבה, 

אבלים צריכים ליאבלים צריכים לישון על הרצפה??
האם בל"ג בעומר נפטר רשב"י ומה זה הילולא

 

השתתף בבנית הארץ

כדי לממש את החזון שלנו ולבנות רבני קהילה שהם מנהיגים קהילתיים, כדי להצליח ולגבש קהילות ברחבי הארץ ולבנות אותן כמוקד של זהות יהודית שיודע לשלב אנשים מכל הסוגים, אנו זקוקים לעזרתכם. אנא תרמו לנו כדי שנוכל לבנות גשר ולחבר קהילות נוספות.

לתרומתך תהיה השפעה ישירה ומיידית על הצלחתנו.

תרמו עכשיו