זמן קריאה: דקה ("151 מילים")

עובד דואר שנצרך לעבוד בחול המועד

שאלה: 

לום הרב. אני עובד דואר וביקשו ממני לעשות רישום קצר על החבילות של הדואר רשום שהגיע בחול המועד, האם מותר לעשות את הרישום בתוך המועד. 

תשובה: 

 מועדים לשמחה ! כיון שמדובר בצרכי רבים וכן יש מכתבים שיש בהם אגרות שלום ודברים שהם צורך ושמחת המועד ואולי גם דבר האבד, ניתן להקל לעשות את הרישום. במידה והדואר יחולק רק לאחר המועד, יש לעשות את הרישום לאחר החג (אם הדבר מתאפשר).

מקורות: 

 שו"ע ורמ"א (תקמ"ה), מ"ב (שם). ובנידון השאלה דן להיתר בספר חול המועד כהלכתו (פ"ט, סעיף י'), ונלמד מהיתר כתיבת אגרות שלום. וראה ביאו"ה בריש הסימן (שם) שמבואר בסוף דבריו ע"פ הרמב"ן שאף שמלאכה האסורב בחול המועד אסורה מהתורה, מכל מקום זה דוקא שהדבר אינו לצורך המועד ואינו דבר האבד אחרת הוי דרבנן, כמו כן יש להוסיף שבכתב הדיוט שלנו שנעשה לצורך רישום בלי דקדוק ומחשבה יתירה, בצירוף הדברים שנכתבו לעיל ודאי שיש מקום להקל. בברכה נאמנה,

בברכה רבה, 

עליה לקבר בשנה הראשונה בערב יום השואה
ניחום אבלים בחול המועד

 

השתתף בבנית הארץ

כדי לממש את החזון שלנו ולבנות רבני קהילה שהם מנהיגים קהילתיים, כדי להצליח ולגבש קהילות ברחבי הארץ ולבנות אותן כמוקד של זהות יהודית שיודע לשלב אנשים מכל הסוגים, אנו זקוקים לעזרתכם. אנא תרמו לנו כדי שנוכל לבנות גשר ולחבר קהילות נוספות.

לתרומתך תהיה השפעה ישירה ומיידית על הצלחתנו.

תרמו עכשיו