זמן קריאה: דקה ("180 מילים")

עלייה לתורה ללא משקפיים

שאלה: 

 שלום הרב! קראתי שכשעולים לתורה צריכים לבטא בשפתיים את המילים מהקלף יחד עם הקורא ואם לא עשו כן ברכו ברכה לבטלה משום שנמצא שבירך ללא קריאה בפועל. בשבת העלו אותי והייתי בלי משקפיים ולא הצלחתי לראות את הספר, האם לחזור אחרי קולו של הש"ץ בלי ראי המילים הכתובות 'תופס'? מה עלי לעשות במצב כזה ומה כמות הפסוקים המינימלית שצריך בשביל שהברכה לא תהיה ברכה לבטלה? אשמח לביאור תודה רבה רבה

תשובה: 

שלום וברכה לשואל היקר. בעבר כל עולה שהיה מברך היה קורא בתורה בעצמו ולכן אם אינו קורא לאחר הברכה יש בכך ברכה לבטלה. אולם כיון שהיום הבעל קורא מוציא ידי חובה את העולים לתורה, לכן אף שמעיקר הדין יש לקרוא עם הבעל קורא בלחש, מכל מקום אף אם העולה לא קרא איתו בלחש - אין בכך ברכה לבטלה, וכמו שמקילים לגבי עליית סומא או מי שאינו יודע לקרוא (ראה בקישור המצורף את המקורות). למעשה לכתחילה יש לעלות עם משקפיים ולקרוא בלחש עם הבעל קורא. אם עלית ללא משקפיים ניתן לקרוא בשקט עם הבעל קורא לפחות ג' פסוקים, ושאר הפסוקים ניתן לצאת מדין "שומע כעונה". 

בברכה רבה, 

גבאי או בעל קורא שרוצה לעלות לתורה
תפילה במניין שארבעה מתוכו כבר התפללו

 

השתתף בבנית הארץ

כדי לממש את החזון שלנו ולבנות רבני קהילה שהם מנהיגים קהילתיים, כדי להצליח ולגבש קהילות ברחבי הארץ ולבנות אותן כמוקד של זהות יהודית שיודע לשלב אנשים מכל הסוגים, אנו זקוקים לעזרתכם. אנא תרמו לנו כדי שנוכל לבנות גשר ולחבר קהילות נוספות.

לתרומתך תהיה השפעה ישירה ומיידית על הצלחתנו.

תרמו עכשיו