זמן קריאה: דקה ("215 מילים")

קביעת מזוזה בחדר שירות

שאלה: 

 שלום וברכה לכבוד הרב. ב"ה זכינו להכנס לבית חדש ויש לנו חדר אמבטיה יש בצידו השני יציאה לחדר שירות של כביסה וכו' ומהצד השני של חדר השירות יש יציאה לחצר אחורית.. שבד"כ סגורה והשימוש העיקרי והכניסה ויציאה לרוב המוחלט היא דרך החדר האמבטיה.. היכן לקבוע את המזוזה? והאם יש בעיה בגלל חדר האמבטיה? תודה רבה

תשובה: 

שלום וברכה לשואל! תתחדשו בשעה טובה ומוצלחת. בין האמבטיה לחדר השרות אין חובת קביעת מזוזה. אולם בין חדר השירות לחצר יש מקום לקבוע מזוזה בלי ברכה. את המזוזה יש לקבוע בימינו של היוצא לחצר. יש לקובעה בצד החיצוני של המשקוף מאחורי הדלת, ובכך הדלת חוצצת בין חדר השירות הפתוח אל האמבטיה.

מקורות: 

 עולה מדברי השו"ע ונוש"כ הלכות מזוזה. פתחי מזוזה, בית מזוזה פרק ו'. בין האמבטיה לחדר שירות אין לקבוע כיון שהאמבטיה פטורה שאינה דירה העשויה לכבוד (וראה בית מזוזה י' ט"ו, שהביא מח' הפוס' בעניין אם להניח בצד החיצוני הפונה לחדר האמבטיה, אולם נראה שאינו שייך לנידון שלנו, וכן המנהג הרווח). לגבי המיקום של המזוזה בין החצר לחדר יש מחלוקת הפוסקים היכן להניח. לכן כתבו כמה פוס' להניח בלא ברכה, כמו כן אם אין ד' אמות מרובעות אין להניח בברכה. כדאי לפטור מזוזה זו כאשר קובעים מזוזה אחרת. למעשה בנידון השאלה נראה לשים מימין היוצא לחצר כיון שבעיקר לכך הפתח מיועד.

בברכה רבה, 

שימוש במוצרי קוסמטיקה המרכיבים חמץ בפסח
כשרות חומרי ניקוי בפסח

 

השתתף בבנית הארץ

כדי לממש את החזון שלנו ולבנות רבני קהילה שהם מנהיגים קהילתיים, כדי להצליח ולגבש קהילות ברחבי הארץ ולבנות אותן כמוקד של זהות יהודית שיודע לשלב אנשים מכל הסוגים, אנו זקוקים לעזרתכם. אנא תרמו לנו כדי שנוכל לבנות גשר ולחבר קהילות נוספות.

לתרומתך תהיה השפעה ישירה ומיידית על הצלחתנו.

תרמו עכשיו