2 דקות זמן קריאה ("389 מילים")

שימוש בדיעבד במיקרוגל לאחר שכבר הוכשר בחול המועד

שאלה: 

שלום רב, התברר לי שלאשכנזים עדיף לא להכשיר את המיקרוגל בחול המועד, אבל בעלי הכשיר את המיקרוגל לפני שגילינו זאת. הוא ניקה את המכשיר ביסודיות, החליף את הצלחת בצלחת חדשה ולאחר מכן הרתיח בתוכו מים. השאלה הראשונה שלי היא האם הצלחת עדיין נחשבת כשרה לפסח או שבגלל בעיית ה"חוזר ובולע" והחשש שנותר במיקרוגל חמץ, אי אפשר יותר להשתמש בצלחת בפסח. השאלה השנייה היא האם מותר בדיעבד להשתמש במיקרוגל בחול המועד? המון תודה ומועדים לשמחה. 

תשובה: 

 שלום וברכה ! א. הצלחת כשרה לפסח. ב. בדיעבד שכבר הכשרתם ניתן להשתמש במיקרוגל. יש לכסות את המאכלים שמכניסים למיקרוגל. אציין שיש שכתבו להמנע משימוש במיקרוגל בפסח.

 הרחבה: נקדים שנחלקו הפוסקים בעניין הכשרת מיקרוגל. (במידה ומדובר במיקרוגל עם גוף חימום "מערכת השחמה" הכשרתו כתנור רגיל). דעת שו"ת חשב האפוד (סי' פ"ח) שלא מועלת הכשרה כלל כיון שהבליעה אינה נפלטת כיון שהדפנות לא נכנסות לתוך המים אף שמתמלאות בזיעה. אולם דעת הגר"מ אליהו זצ"ל (במקראי קודש שמ"ד) וכן דעת הגר"ש וואזנר (קובץ מבית לוי ז' עמ' כ"ה) שניתן להכשיר מיקרוגל כיון שהבליעה בדפנות היא מהזיעה שהגיעה מכח המאכל, ואם כן בכח של זיעה אחרת לפלוט את הבלוע. ובהכשרה בפסח עצמו בכלי שלא נעשה בו שימוש ביממה האחרונה, נחלקו השו"ע והרמ"א (תמ"ז י') האם נותן טעם לפגם מותר בפסח, ודעת הרמ"א להחמיר אם לא במקום שנהגו להקל (ובמ"ב שם כתב שבמקום שאין מנהג המיקל לא הפסיד), ובערוה""ש (שם כ"א) כתב שהמיקל לעניים לא הפסיד. ובכה"ח (ס"ק רל"ו) כתב שגם למחמירים אם מדובר בנותן טעם לפגם בצירוף שמדובר בטעמו ולא ממשו לא אומרים חוזר וניעור. ובנידון השאלה מדובר בצלחת חדשה, ואם כן יש לדון לגבי הדפנות של המיקרוגל, יש פוסקים שכתבו מתוך בדיקה טכנית, שאין הדפנות מגיעות לחום גבוה כלל. ואכן ראה בילקו"י (תנ"א, י') שכתב שאין צורך לחכות 24 שעות כיון שבדרך כלל הדפנות אינן מגיעות לחום שהיד סולדת בו. ואם כן בצירוף כל הנ"ל כאשר בדיעבד כבר הוכשר המיקרוגל בחוה"מ ניתן להקל להשתמש בו גם לאשכנזים. עם זאת כתבנו לשים את המאכל בצורה הרמטית כיון שיש פוסקים שחששו לעשות כן אפילו כאשר הכשירו את המיקרוגל לפני פסח. וכן אמר לי דודי הגר"ד מייזלס שליט"א, אף על פי שהורה בספרו (פתחי מגדים) שלכתחילה אין להשתמש במיקרוגל בפסח כלל. ושכן כתבו כמה פוסקים, ולכן הוספנו שלכתחילה אין להשתמש במיקרוגל בפסח ואפילו הוכשר לפני כן, ואף שהמיקל להשתמש ודאי שיש לו על מי לסמוך, במיוחד אם מכסה את האוכל בצורה הרמטית. בברכת מועדים לשמחה,

בברכה רבה, 

להתגלח בסוף השלושים בספירת העומר
קנייה בחול המועד ואבילות על תלמידי ר"ע

 

השתתף בבנית הארץ

כדי לממש את החזון שלנו ולבנות רבני קהילה שהם מנהיגים קהילתיים, כדי להצליח ולגבש קהילות ברחבי הארץ ולבנות אותן כמוקד של זהות יהודית שיודע לשלב אנשים מכל הסוגים, אנו זקוקים לעזרתכם. אנא תרמו לנו כדי שנוכל לבנות גשר ולחבר קהילות נוספות.

לתרומתך תהיה השפעה ישירה ומיידית על הצלחתנו.

תרמו עכשיו