זמן קריאה: דקה ("202 מילים")

שימוש בטוסטר בשרי ישן למאכלי חלב

שאלה: 

האם מותר להשתמש בטוסטר בשרי שלא השתמשו בו מעל שנה למאכלי חלב? ועבר ניקוי 

תשובה: 

 שלום וברכה לשואל היקר ! יש להדליק כעת את הטוסטר על החום הגבוה ביותר למשך כחצי שעה - והטוסטר מותר לשימוש חלבי.

מקורות: 

כתחילה יש לקבוע את הטוסטר או לבשרי או לחלבי ולא לשנות, כיון שבדרך כלל קשה לסמוך על הכשרת התנור למין הנגדי. שכן יש בהם חריצים רבים וגם הדפנות עשויים לפעמים מפח פשוט שלא ניתן לנקותו היטב, ורק כאשר פנים הטוסטר דומה לתנור רגיל, ניתן לסמוך על ניקוי וחימום. אך כיון שהם קטנים ומצוי ששהמאכל נוגע בגוף התנור אין להכשירם אלא בשעת הצורך (עיין שו"ע יו"ד צ"ה, א', וק"ח א' - ב' ונושאי כלים, וספר פתחי מגדים פ"ו, י"ט). אולם בנידון השאלה יש להקל לעשות הכשרה לשימוש עבור המין הנגדי בצירוף דעת הסוברים שאחרי שנה נפגם הטעם לגמרי (ראה ערוה"ש תמ"ז כ"א), ובהסתמך על כך שהיה ניקוי יסודי. כמו כן יש להתיר להחליף את השימוש למין הנגדי גם לבני אשכנז שנוהגים שלא להחליף שימוש ממין למשנהו כמו שכתב המג"א (תק"ט י"א), כיון שבמקרה זה שעברה שנה שלימה כבר נקלש מאד הטעם (ראה שו"ת מהרש"ם ח"ב רמ"א, דרכ"ת יו"ד קכ"ב, מט, ויש שהתירו אפילו בלי הכשרה אך למעשה ההוראה להחמיר בזה). 

בברכה רבה, 

התפילה: שיחה עם האלוקים?
חיתוך שום בסכין בשרית ואפיית השום בתנור

 

השתתף בבנית הארץ

כדי לממש את החזון שלנו ולבנות רבני קהילה שהם מנהיגים קהילתיים, כדי להצליח ולגבש קהילות ברחבי הארץ ולבנות אותן כמוקד של זהות יהודית שיודע לשלב אנשים מכל הסוגים, אנו זקוקים לעזרתכם. אנא תרמו לנו כדי שנוכל לבנות גשר ולחבר קהילות נוספות.

לתרומתך תהיה השפעה ישירה ומיידית על הצלחתנו.

תרמו עכשיו