זמן קריאה: דקה ("275 מילים")

שימוש בכיריים חשמליות ביום טוב

שאלה: 

 שלום לכבוד הרב. קנינו כיריים חשמליות (דגם המילטון) רציתי לדעת אם אוכל להשתמש בהם ביום טוב? כי שמעתי שיש מכון שאוסר זאת מכל וכל.תשובה

תשובה: 

שלום עליכם! 

א. ניתן להניח את הסיר בשעה שהנורת חיווי עובדת. 

ב. ניתן להניח את הסיר בשעה שהמכשיר מכובה ע"י שעון שבת ועומד להידלק בהמשך (ראה עוד בהרחבה). 

הרחבה: בעניין כיריים חשמליות עם תרמוסטט ביום טוב דנו במספר מכונים שונים שמתעסקים בנושא חשמל והלכה. מתוך בירור נאמר לי שע"י נתינת הסיר על הכיריים נעשה שינוי במצב החשמלי של הספירלות, לעיתים ההנחה עשויה להדליק או לכבות את הלהבות. יש מכונים שמחמירים ויש שמקילים. ראוי לציין שאע"פ שביו"ט מותר להגביר להבה בידיים לצורך בישול המאכל, כמבואר בשו"ע ((סי' תק"ב). מכל מקום זה דוקא בלהבה רגילה או להבת גז. אך בכיריים חשמליות הפועלות ע"י ספירלות חשמל (והוא הדין לגבי כירי אינדוקציה) כיון שבכל הגברת חום יש הוספה של גופי חימום נוספים שלא היו דולקים לפני כן, כתבו האור לציון (עמ' ר"ג) והגרשז"א בשו"ת מנחת שלמה (תנינא י"ז) לאסור להגביר את החום בידיים. וכן אין להקטין את החום אם אינו מכיר ויודע איך הם פועלים, שמא יתכבה גוף חימום אחד וידלק השני (ראה ספר הכשרות למעשה עמ' רצ"א). מתוך בירור שעשיתי עם מכון חשוב, נאמר לי שרוב הכיריים החשמליות, מיוצרים עם תרמוסטט שיש לו את בעיה הנ"ל. עם זאת יש מקילים מכמה טעמים שלא פירטנו. למעשה ביום טוב ניתן להניח את הסיר בשעה שהנורה דולקת ובכך הסיר רק ימשיך מצב קיים וכדבריו הידועים של הגרש"ז אויערבך לגבי מקרר (כך הציע דודי הגאון הרב דן מייזלס שליט"א). כמו כן ניתן לחבר שעון שבת שיכבה את הכיריים לפני הזמן שתרצו שהן יפעלו, ובשעת הכיבוי ניתן להניח את הסיר בלי פקפוק.

בברכה רבה, 

למכור חמץ עבור משהו אחר בלי ידיעתו
שימוש במוצרי קוסמטיקה המרכיבים חמץ בפסח

 

השתתף בבנית הארץ

כדי לממש את החזון שלנו ולבנות רבני קהילה שהם מנהיגים קהילתיים, כדי להצליח ולגבש קהילות ברחבי הארץ ולבנות אותן כמוקד של זהות יהודית שיודע לשלב אנשים מכל הסוגים, אנו זקוקים לעזרתכם. אנא תרמו לנו כדי שנוכל לבנות גשר ולחבר קהילות נוספות.

לתרומתך תהיה השפעה ישירה ומיידית על הצלחתנו.

תרמו עכשיו