Building Strong Communities By
Training Strong Communal Rabbis
barkai trains rabbis

Barkai certifies Israeli rabbis in counseling, abuse recognition, sensitivity training,
mediation and more. Armed with these pastoral skills, rabbis are better equipped to
support, sustain, and provide for their community’s spiritual and familial health.

Building Strong Communities By Training Strong Communal Rabbis
barkai trains rabbis

Barkai certifies Israeli rabbis in counseling, abuse recognition, sensitivity training, mediation and more. Armed with these pastoral skills, rabbis are better equipped to support, sustain, and provide for their community’s spiritual and familial health.

BARKAI in Numbers
barkai trains rabbis

Synagogues

Rabbis

Congregants

Rabbaniot

Hours of Training

  • שם: הרב אלון וחגית חזני
  • פעילות: מעביר שיעורי תורה במשך השבוע בהלכה ובתנ"ך, מקיים ערבי לימוד זוגיים בקהילה. יוזם פעילות לזהות יהודית ברחבי העיר, וכן תפילות מונחות בימי כיפור, קריאת מגילה בציבור הרחב יוזם תקיעות שופר בפארקים ברחבי העיר שהפכו למיזם ארצי. מזה כעשור עורך דפי לימוד בתנ"ך ללימוד הורים וילדים, שנלמדים מידי שבת בקבוצות לימוד ברחבי הארץ. מתנדב כעורך חופות לזוגות שאינם דתיים. מעביר מפגשים בנושאי יהדות בבתי ספר שאינם דתיים.
  • תפקיד: רב קהילת אור התורה
  • מומחיות: מענה לשאלות הלכתיות, עורך חופה וקידושין, מדריך חתנים, ובר מצוות, ובר מצוות לנערים עם צרכים מיוחדים
  • קהילה: קהילת אור התורה
  • כתובת: נחל צלמון 23 מודיעין
  • טלפון: 052-3567930

הרב חזני נולד וגדל ברעננה למד בישיבת בני עקיבא ברעננה ולאחר מכן בישיבת "אור עציון". שירת כלוחם בשריון בסדיר ובמילואים עד לשחרורו בגיל 41. 
הרב חזני למד בכולל הלכה בישיבת אור עציון, וכן לימודי הלכה בכולל אורות יצחק במודיעין ושימש את הרב זכריה בן שלמה שליט"א בעיקר בהלכות נידה.
בנוסף למד הרב חזני הנדסה אזרחית במכללת רופין. וכן סיים תואר שני בחינוך תושב"ע ותנ"ך.

הרב חזני עוסק מזה כ- 20 שנה בהוראה וחינוך, בתפקידי חינוך ריכוז וניהול ומשמש כיום כר"מ בישיבת לפיד מודיעין והינו מחבר סדרת הספרים "התנ"ך שלנו" ללימוד הורים וילדים. עד כה יצאו בסדרה הספרים: 'יהושע' ו'שופטים', וכן מחבר "היש סדר לסדר" על ההגדה של פסח.

קהילת אור התורה במודיעין הינה קהילה ציונית חמה, המונה כ 50 משפחות. בפעילות הקהילה ניתן לראות גם ציבור מסורתי וחילוני המוצא את עצמו כחלק מהקהילה. הקהילה מקיימת 3 שיעורים קבועים וכן פעילות במועדים מיוחדים. הקהילה שמה דגש על שותפות בני הנוער והילדים בתפילה ומקיימת שבתות נוער בהן הנוער וילדי הקהילה מביאים את עצמם לידי ביטוי נוסף.

The Barkai Center for Practical Rabbinics aims to improve the fabric of Israeli society by intensively training Israeli rabbis in all aspects of communal rabbinics so that they can lead their communities to a more meaningful connection with Judaism and act as a unifying force in Israeli society.

Support Our Vital Work