Building Strong Communities By
Training Strong Communal Rabbis
barkai trains rabbis

Barkai certifies Israeli rabbis in counseling, abuse recognition, sensitivity training,
mediation and more. Armed with these pastoral skills, rabbis are better equipped to
support, sustain, and provide for their community’s spiritual and familial health.

Building Strong Communities By Training Strong Communal Rabbis
barkai trains rabbis

Barkai certifies Israeli rabbis in counseling, abuse recognition, sensitivity training, mediation and more. Armed with these pastoral skills, rabbis are better equipped to support, sustain, and provide for their community’s spiritual and familial health.

BARKAI in Numbers
barkai trains rabbis

Synagogues

Rabbis

Congregants

Rabbaniot

Hours of Training

  • שם: הרב חגי ואסתי גרינפלד
  • פעילות: שיעור דף יומי שיעור 'צורבא'- פעמים בשבוע שיעור תנ"ך בשבת לימוד הורים וילדים- בכל שבוע פעם בחודש קידוש קהילתי ושיעור נשים ונוער
  • תפקיד: רב קהילת קהילת 'אביר יעקב'
  • מומחיות: נותן מענה לשאלות הלכתיות של קהילה והסביבה. מלמד תורה לילדים ונוער במגוון אמצעים
  • קהילה: קהילת 'אביר יעקב'
  • כתובת: הרב הרצוג 1 תחנה מרכזית לוד
  • טלפון: 058-7832621

הרב חגי גרינפלד גדל בירושלים. הוא בוגר ישיבת 'חורב', למד בישיבת 'אור עציון' ושירת בצנחנים.
הוא נמנה עם הגרעין המייסד של הגרעין התורני בלוד. שם למד בישיבה ואח"כ בכולל- עד היום.
הרב גרינפלד עוסק בהוראה ורב בית ספר בלוד. שותף בפרוייקטים חברתיים ופרויקטים של חסד כגון "שולחן שבת"

הרב גרינפלד נבחן ועבר בהצלחה את מבחני הרבנות בנושאים: שבת, איסור והיתר.
כעת עוסק הרב גרינפלד בהקמת אתר שבו יועלו בע"ה סיכומי ההלכות בצורת עצים סכמטיים וכן יועלו באתר גם שיעורים והצגות על סיפורים מתוך פרשיות התורה (במ"ד ו"תחזינה")

רבותיו: הרב חיים דרוקמן שליט"א הרב שרקי שליט"א הרב מוטי דיאמנט שליט"א

בית הכנסת 'אביר יעקב' שוכן בעיר העתיקה בלוד (נוסח יהודי מרוקו -ישראלי ישיבתי). בית הכנסת הוקם ב 48 מיד אחר שחרור העיר לוד, עם עליית מספר הערבים לאזור ירד קרנו של בית הכנסת. ב 15 השנים האחרונות קהילה מתוך הגרעין התורני הצטרפה והשתלבה בבית הכנסת והחייתה את המקום מחדש. קהילת אביר יעקב מרימה 3 דגלים גם יחד:
1.עם ישראל
2. ארץ ישראל
3.תורת ישראל.
ו'בלודאית':
1.חיזוק הנוכחות היהודי בעיר העתיקה,
2.השתלבות עם תושבי לוד הותיקים וקיום מרקם נדיר ומרגש של כל הגוונים והעדות.
3.הקהילה מקיימת מספר מרשים של שיעורים ומיזמי תורה בקהילה ומחוצה לה.
הקהילה מונה כ 50 משפחות. האוירה בקהילה של חום, ערבות הדדית ופשטות.

The Barkai Center for Practical Rabbinics aims to improve the fabric of Israeli society by intensively training Israeli rabbis in all aspects of communal rabbinics so that they can lead their communities to a more meaningful connection with Judaism and act as a unifying force in Israeli society.

Support Our Vital Work