Building Strong Communities By
Training Strong Communal Rabbis
barkai trains rabbis

Barkai certifies Israeli rabbis in counseling, abuse recognition, sensitivity training,
mediation and more. Armed with these pastoral skills, rabbis are better equipped to
support, sustain, and provide for their community’s spiritual and familial health.

Building Strong Communities By Training Strong Communal Rabbis
barkai trains rabbis

Barkai certifies Israeli rabbis in counseling, abuse recognition, sensitivity training, mediation and more. Armed with these pastoral skills, rabbis are better equipped to support, sustain, and provide for their community’s spiritual and familial health.

BARKAI in Numbers
barkai trains rabbis

Synagogues

Rabbis

Congregants

Rabbaniot

Hours of Training

  • פעילות: זוכה אני מדי בוקר במשך השבוע להעביר שיעור בדף היומי. כמו כן מעביר אני שיעורי הלכה בערבים. אני מקיים חברותות עם תושבי העיר, שמתמידים מדי שבוע בלימוד גמרא או שאר עניינים מזה כמה שנים.
  • תפקיד: רב קהילת היכל יעקב
  • מומחיות: מענה לשאלות הלכתיות, הדרכת חתנים, ולימוד לבר מצוה. כמו כן הנני מרכז את תלמודי התורה אחה"צ בעיר.
  • קהילה: היכל יעקב
  • כתובת: רחוב הנרייטה סולד 116 לוד
  • טלפון: 0552254280

הרב ינון אליה לוי גדל בישוב בית אל, ולמד בישיבה הקטנה בישיבת בני צבי.

לאחר מכן למד בישיבת תורת החיים ביד בנימין 12 שנה. שם למד. בעיקר את לימודי העיון, וכעת משלים את לימודי הרבנות, בכולל צביה אלישיב בלוד 

למד לימודי יעוץ בעיקר זוגי ועבודה עם נוער במשך שלוש שנים, כמו כן סיים לימודי הוראה 

בית הכנסת 'היכל יעקב' הוקם לפני קרוב ל 41 שנים בבית המגורים של יעקב בוקובזה ורעייתו, שנמצא בין צפון העיר לוד למרכזה.

אחרי שיעקב הלך לעולמו הבית כולו הפך לבית כנסת, מלבד חדר אחד שהותירה האלמנה לעצמה כדי לגור בו.

היא שמרה על בית הכנסת מכל משמר, ואולם בשלב מסוים מינהל מקרקעי ישראל הודיע שהוא עומד לפנות את הקרקע משום שהיא מיועדת לשימוש אחר.

אז בית הכנסת חדל מלהתקיים. המקרה הזה חבר לסיפור המסגרת של לוד, הנטישה הכללית של יהודי העיר בכלל והאזור הזה בפרט, והזדקנות התושבים שכן נשארו לגור באזור 

בעקבות כך קמה קהילה של צעירים, שהתקבצה יחד סביב בית הכנסת כדי לחדש את הפעילות של בית הכנסת. ולהחיות את המקום בקול תורה ובקול תפילה.

וכעת מתקיים בבית הכנסת לימוד דף יומי ותפילת שחרית לאחריו מדי יום. כמו כן ישנם תפילות בשבתות וחגים 

The Barkai Center for Practical Rabbinics aims to improve the fabric of Israeli society by intensively training Israeli rabbis in all aspects of communal rabbinics so that they can lead their communities to a more meaningful connection with Judaism and act as a unifying force in Israeli society.

Support Our Vital Work