Building Strong Communities By
Training Strong Communal Rabbis
barkai trains rabbis

Barkai certifies Israeli rabbis in counseling, abuse recognition, sensitivity training,
mediation and more. Armed with these pastoral skills, rabbis are better equipped to
support, sustain, and provide for their community’s spiritual and familial health.

Building Strong Communities By Training Strong Communal Rabbis
barkai trains rabbis

Barkai certifies Israeli rabbis in counseling, abuse recognition, sensitivity training, mediation and more. Armed with these pastoral skills, rabbis are better equipped to support, sustain, and provide for their community’s spiritual and familial health.

BARKAI in Numbers
barkai trains rabbis

Synagogues

Rabbis

Congregants

Rabbaniot

Hours of Training

  • שם: הרב ירון וורד אליה
  • פעילות: מקיים שיעורי תורה בהלכה ובאמונה. בנוסף משמש כראש הכולל הסמוך לקהילה בו לומדים הלכה בעיון אברכים ובעלי בתים לקראת מבחני הסמיכה של הרבנות.
  • תפקיד: רב קהילת רינת ירושלים ביד בנימין
  • קהילה: קהילת רינת ירושלים
  • כתובת: רחוב הדרור 9 יד בנימין
  • טלפון: 050-7440566

לרב אליה כושר לרב עיר מהרבנות הראשית לישראל במסגרת לימודים בכולל בכרם ביבנה.
כתב מספר ספרי עזר ללומדים לקראת בחינות הסמיכה של הרבנות בנושאים של מצוות התלויות בארץ ואיסור והיתר. הספרים זמינים ללומדים להורדה ללא עלות באתר 'סמיכה'.

כמו כן הרב עורך את חוברות ההלכה המחולקות לתושבי יד בנימין לקראת החגים.
בנוסף הרב מוסמך במנהל עסקים ובוגר הנדסת אלקטרוניקה ושימש בעברו בתפקידים טכנולוגיים ועסקיים שונים בהיטק.

 

קהילת רינת ירושלים היא קהילה חמה ומשפחתית המתפללת בנוסח ספרדי ירושלמי.

אנשים עובדים אוהבי תורה ויראי שמים. נותנים דגש לטיפוח הדור הצעיר.
בבית הכנסת מגוון שיעורים בנושאים של תנ"ך, הלכה ואמונה בכל יום בין מנחה לערבית. וכן שיעורים נוספים בשעות הערב.
בשבתות מתקיימים שיעורים החל מאחרי תפילת ותיקין ועד לאחר תפילת מנחה קטנה.

The Barkai Center for Practical Rabbinics aims to improve the fabric of Israeli society by intensively training Israeli rabbis in all aspects of communal rabbinics so that they can lead their communities to a more meaningful connection with Judaism and act as a unifying force in Israeli society.

Support Our Vital Work