Building Strong Communities By
Training Strong Communal Rabbis
barkai trains rabbis

Barkai certifies Israeli rabbis in counseling, abuse recognition, sensitivity training,
mediation and more. Armed with these pastoral skills, rabbis are better equipped to
support, sustain, and provide for their community’s spiritual and familial health.

Building Strong Communities By Training Strong Communal Rabbis
barkai trains rabbis

Barkai certifies Israeli rabbis in counseling, abuse recognition, sensitivity training, mediation and more. Armed with these pastoral skills, rabbis are better equipped to support, sustain, and provide for their community’s spiritual and familial health.

BARKAI in Numbers
barkai trains rabbis

Synagogues

Rabbis

Congregants

Rabbaniot

Hours of Training

  • שם: הרב אברהם ודקלה לוי
  • פעילות: שיעורי תורה מגוונים בשבתות ובימות החול בהלכה ואמונה, לילדים ונוער גברים ונשים. בית מדרש הלכתי חינוכי ששם דגש גם על עניינים חינוכיים. נותן ייעוץ בענייני חינוך .
  • תפקיד: רב הקהילה וראש בית מדרש ערב לאנשים עובדים של כמה קהילות ביחד
  • מומחיות: יעוץ חינוכי ובפרט חינוך מיוחד ולימוד לבר מצווה. מענה הלכתי במגוון נושאים המשלב בתוכו כלים חינוכיים למשפחה ולחברה.
  • קהילה: בית כנסת קהילת 'שקד שמחת - יחיאל'. ובית המדרש לאנשים עובדים אוהל ש"י ברחובות.
  • כתובת: רחוב מרגולין 18 רחובות
  • טלפון: 0548825144

גדלתי בקריית מוצקין,למדתי בישיבת התיכונית בני עקיבא פרחי אהרון, ולאחר מכן בישיבת כרם ביבנה ובכולל לימודי רבנות.

שירתתי בחטיפת כפיר, תואר שני בחינוך ובחינוך מיוחד.

מגיל צעיר התחברתי לבית כנסת לשיעורי תורה לחזנות ופיוטים ולתפקידי הגבאות. כבר מגיל צעיר חלמתי להיות רב ולחנך את ילדי ישראל.

סיפור ילדותי תואם את סיפור קהילתי מבחינה אישית ובתוכו דמיון רב, בהיותי בכיתה ד התפללנו במקום זמני (אולם בית ספר) ולאחר מכן בנינו בית כנסת מפואר על שם רבי מאיר בעל הנס, אני זוכר את עצמי מסייע בהכנת בית הכנסת עד רמת גירוד הבטון (עם שפכטל) כדי להכין את רצפת בית הכנסת לתפילות הימים הנוראים (לפני ששמו מרצפות).

בקהילתי גם בהתחלה התפללנו באולם ספורט ולאחר מכן בנינו בית כנסת, דבר שגרם לי להתחבר מאוד לקהילתי ולהוביל אותה מבחינה רוחנית ותורנית.

אבא שלי זכרונו לברכה, לא היה רב ולא איש ספר, אלא עמל בעבודת כפיים גדולה, החדיר בי את מידותיו ואת דרך הארץ והמוסר למדתי ממנו ומכוחו אני יונק את היותי רב קהילה, אני זוקף את רוב פעילותי היום בזכות הוריי היקרים. כמו כן לאשתי שתומכת ומאפשרת לי ללמוד וללמד להוביל ולהנהיג.

בית הכנסת שלנו מיוחד בכך שהוא משלב את מגוון עדות ישראל, אשכנזים וספרדים, כאיש אחד בלב אחד.

לפני כחמש שנים בנינו את בית הכנסת לאחר שנים רבות שבהם התפללנו באולם ספורט קטן.

בית הכנסת נקרא על שמו של הגבאי הראשי שהיה לנשיא הקהילה מעל לעשרים שנה, יחיאל תורג'מן שפעל לאישורי הבניה במשך שנים רבות, וממש סמוך לתחילת הבנייה, נפטר לפתע ממחלה קשה.

לאחר פטירתו התייגסה אשתו עליזה ביחד עם חברי הקהילה והובילה ודחפה לבניית בית הכנסת שנחנך בדיוק שנתיים לאחר פטירתו.

בית הכנסת פעיל בימות החול והשבת ומשלב תפילות, שיעורי תורה למבוגרים ולצעירים.

The Barkai Center for Practical Rabbinics aims to improve the fabric of Israeli society by intensively training Israeli rabbis in all aspects of communal rabbinics so that they can lead their communities to a more meaningful connection with Judaism and act as a unifying force in Israeli society.

Support Our Vital Work