Building Strong Communities By
Training Strong Communal Rabbis
barkai trains rabbis

Barkai certifies Israeli rabbis in counseling, abuse recognition, sensitivity training,
mediation and more. Armed with these pastoral skills, rabbis are better equipped to
support, sustain, and provide for their community’s spiritual and familial health.

Building Strong Communities By Training Strong Communal Rabbis
barkai trains rabbis

Barkai certifies Israeli rabbis in counseling, abuse recognition, sensitivity training, mediation and more. Armed with these pastoral skills, rabbis are better equipped to support, sustain, and provide for their community’s spiritual and familial health.

BARKAI in Numbers
barkai trains rabbis

Synagogues

Rabbis

Congregants

Rabbaniot

Hours of Training

  • שם: הרב יובל ופריאל גרנות
  • פעילות: במהלך השבוע מתקיימים בבית הכנסת שיעורי תורה במגוון נושאים- הלכה, מחשבה וגמרא, לכל הגילאים החל מילדי כיתות א ועד למבוגרים. מלווה נערים לקראת העלייה לתורה וחגיגת בר המצוה
  • תפקיד: רב הקהילה
  • מומחיות: ללמד ולהכין נערי בר מצוה, לענות לשאלות הלכתיות ולערוך חופה וקידושין
  • קהילה: קהילת ישראל הצעיר רמת פולג נתניה
  • כתובת: הנורית 35
  • טלפון: 0525977157

גדלתי ברעננה ולמדתי בישיבות ההסדר בירוחם ובמודיעין.

בשנת תש''ע הצטרפנו לגרעין החינוכי בשכונת קרית נורדאו בנתניה. בתחילה למדתי כאברך בכולל הקהילתי וכעבור מספר שנים התחלתי לשמש כר"מ בישיבת ההסדר 'אורות נתניה'.
בעל תואר ראשון בחינוך ממכללת הרצוג ותואר שני במנהל עסקים מאונברסיטת בר אילן.
משנת תשע'ח משמש כרב בית הספר 'קרליבך' שבשכונת 'עיר ימים'.
ומשנת תשפ"א מלמד בכיתת 'נתיב' לתלמידים המעוניינים בגיור.
מכהן כרב הקהילה משנת תשפ"א.

קהילת ישראל הצעיר ברמת פולג היא קהילה חמה המאירה פנים לכל אדם.

חברי הקהילה הם תושבי שכונות פולג ועיר ימים, ומתאפיינים בקשר קהילתי חזק ובמגוון רחב של אנשים השומרים תורה ומצוות ברמות שונות.

חלק גדול מאוכלוסיית בית הכנסת זכו לעלות לארץ הקודש, מיעוטם מצרפת וברובם מאנגליה וארה"ב.

ישנן פעילוית רבות לחברי הקהילה- החל משיעורי תורה, ערבי עיון ואף טיולים קהילתיים. פעילויות רבות נעשות גם בשפה האנגלית.

The Barkai Center for Practical Rabbinics aims to improve the fabric of Israeli society by intensively training Israeli rabbis in all aspects of communal rabbinics so that they can lead their communities to a more meaningful connection with Judaism and act as a unifying force in Israeli society.

Support Our Vital Work